Trước khi vượt xe cần chuẩn bị điều gì

      30
*
*
*
*
*
*
*
Nên chừa một khoảng tầm cách an toàn với xe bên cạnh khi vượt

Không vượt nếu như xe phía trước vẫn chạy vận tốc tối đa

Nếu xe pháo phía trước sẽ chạy tốc độ tối đa được cho phép thì tuyệt vời không vượt. Do nếu vượt, người điều khiển buộc đề nghị cho xe cộ chạy to hơn. Điều này đồng nghĩa tương quan đã phạm luật lỗi chạy quá vận tốc cho phép. Cho nên vì thế trong trường hợp này tránh việc vượt, nuốm vào kia chỉ nên duy trì khoảng cách an ninh với xe cộ phía trước.