Tạo mối quan hệ giữa hai bảng trong excel

Một trong các mục tiêu của việc thiết kế cơ sở dữ liệu tốt là phải loại bỏ được dữ liệu thừa (dữ liệu trùng lặp). Để có được mục tiêu này, khách hàng hãy phân chia dữ liệu thành nhiều bảng theo chủ đề để mỗi sự kiện chỉ được thể hiện một lần. Sau đó khách hàng cung cấp cách thức để Access toàn thể các đọc tin đã phân chia lại với nhau — quý khách hàng thực hiện thao tác này bằng cách đặt các trường tầm thường vào trong các bảng liên quan. Tuy vậy, để thực hiện đúng bcầu này, người mua phải hiểu các mối quan liêu hệ giữa các bảng, rồi sau đó xác định các mối quan tiền hệ này trong cơ sở dữ liệu của người mua.

You watching: Tạo mối quan hệ giữa hai bảng trong excel

Trong bài viết này

Giới thiệu

Các mẫu mã quan hệ bảng

Tại sao phải tạo lập quan hệ bảng?

Hiểu tính toàn diện tyêu thích chiếu

Xem mối quan hệ bảng

Giới thiệu

Sau Khi người mua đã tạo chấm dứt một bảng đến từng chủ đề trong cơ sở dữ liệu của người mua hàng, người mua hàng phải giới thiệu cách để Access hầu như các biết tin đó lại khi cần thiết. Bạn thực hiện điều này bằng cách để các trường thông thường vào các có liên quan và bằng cách xác định các mối quan hệ giữa các bảng. Sau đó khách hàng có thể tạo các tầm nã vấn, biểu mẫu và báo cáo sẽ cùng hiển thị ban bố từ một số bảng. Ví dụ: biểu mẫu hiện ở phía trên tổng quan các ban bố được rước từ một vài bảng:

*

1. Các công bố trong biểu mẫu này được lấy từ bảng Khách hàng...

2. ...bảng Đơn hàng...

3. ...bảng Sản phẩm...

4. ...và bảng Chi tiết Đơn hàng.

Tên quý khách trong hộpGửi hóa đối kháng đếnđược truy vấn xuất từ bảng Khách hàng, ID Đơn hàng và các giá trị Ngày Đơn hàng được lấy từ bảng Đơn hàng, tên Sản phẩm được mang từ bảng Sản phẩm và các cực hiếm Giá Đơn vị và Số lượng được mang từ bảng Chi tiết Đơn hàng. Các bảng này được nối kết với nhau theo nhiều cách để thu thập các công bố từ mỗi bảng vào trong biểu mẫu.

Trong ví dụ trcầu, các trường trong các bảng phải được phối hợp để thể hiện các thông báo về cùng một đối kháng hàng. Thực hiện việc phối hợp này bằng cách dùng các mối quan lại hệ bảng. Mối quan hệ bảng hoạt động bằng cách khớp dữ liệu vào các trường khóa— thường là một trường có cùng thương hiệu trong cả nhì bảng. Trong toàn bộ các trường hợp, các trường khớp này đều làkhóa chính - primary keytừ một bảng, bảng này sẽ cung cấp một mã định danh duy nhất mang đến từng bản ghi vàkhóa ngoại- foreign keytrong bảng khác. Ví dụ: nhân viên có thể được kết hợp với các solo hàng mà họ chịu trách nhiệm qua việc làm nên một mối quan tiền hệ bảng giữa các trường IDNhân viên vào các bảng Nhân viên và Đơn hàng.

*

1. IDNhân viên xuất hiện ở cả nhì bảng— ở dạng khóa chính...

2. ... và ở dạng khóa ngoại.

Các vẻ bên ngoài quan hệ nam nữ bảng

Có bố hình trạng quan hệ giới tính bảng trong Access.

Mối dục tình một - nhiều

Chúng ta hãy dùng cơ sở dữ liệu theo dõi đối kháng hàng chẳng hạn như tổng quan một bảng Khách hàng và một bảng Đơn hàng. Một người dùng có thể đặt bất kỳ số lượng solo hàng nào. Vì vậy, đối với mọi người tiêu dùng được thể hiện vào bảng Khách hàng, có thể có nhiều 1-1 hàng được thể hiện vào bảng Đơn hàng. Mối quan tiền hệ giữa bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng là mối quan tiền hệ một đối nhiều.

Để thể hiện nay mối quan hệ một-nhiều vào thiết kế cơ sở dữ liệu của người mua hàng, hãy lấy khóa thiết yếu ở mặt "một" của mối quan tiền hệ rồi thêm khóa kia dưới dạng một ngôi trường xuất xắc những ngôi trường bổ sung vào bảng ở mặt "nhiều" của mối quan liêu hệ. Chẳng hạn nhỏng vào ngôi trường hòa hợp này, chúng ta thêm 1 trường mới— ngôi trường ID từ bỏ bảng Khách_hàng— vào bảng Đơn_hàng, rồi khắc tên mang lại ngôi trường đó là ID_khách_sản phẩm. Sau kia, Access hoàn toàn có thể thực hiện số ID người sử dụng trong bảng Đơn_mặt hàng để xác minh khách hàng tương xứng mang lại từng đơn hàng.

Mối tình dục nhiều đối nhiều

Bây giờ chúng ta hãy coi mối quan liêu hệ giữa bảng Sản phẩm và bảng Đơn hàng. Mỗi một đối kháng hàng có thể bao gồm nhiều rộng một sản phẩm. Mặt khác, mỗi một sản phđộ ẩm có thể xuất hiện thêm trên nhiều deals. Vì vậy, đối với mỗi bản ghi trong bảng Đơn hàng, có thể có nhiều bản ghi trong bảng Sản phẩm. Thêm vào đó, đối với mỗi bản ghi vào bảng Sản phẩm, có thể có nhiều bản ghi vào bảng Đơn hàng. Mối dục tình này được hiểu là mối quan liêu hệ nhiều đối nhiều. Lưu ý là để nhận ra các mối quan liêu hệ nhiều đối nhiều đã có sẵn giữa các bảng của người mua, điều quan trọng là người dùng hãy cân nhắc cả hai phía của mối quan hệ.

Để thể hiện một mối quan hệ nhiều đối nhiều, người mua hàng phải sản xuất một bảng thứ cha, bảng này sẽ tách mối quan hệ nhiều đối nhiều thành nhì mối quan hệ một đối nhiều. Bạn hãy chèn khóa chính từ mỗi bảng vào hai bảng vào bảng thứ bố. Kết quả là bảng thứ tía sẽ ghi lại từng lần xuất hiện giỏi từng phiên bản của mối quan hệ. Ví dụ: bảng Đơn hàng và bảng Sản phẩm có mối quan hệ nhiều đối nhiều vốn được xác định bằng cách làm nên hai mối quan lại hệ một đối nhiều đối với bảng Chi tiết Đơn hàng. Một đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm và mỗi vật phẩm có thể xuất hiện trên nhiều đơn hàng.

Mối dục tình một đối một

Trong dục tình một đối một, mỗi bản ghi vào bảng thứ nhất có thể chỉ có một bản ghi khớp với bảng thứ nhì và mỗi bản ghi vào bảng thứ nhị có thể chỉ có một bản ghi khớp với bản ghi thứ nhất. Mối quan tiền hệ là không bình thường, vì phổ biến nhất đó là công bố có liên quan theo cách này phải được giữ trong cùng một bảng. Bạn có thể dùng quan hệ một đối một để phân chia một bảng có nhiều trường, để tách một phần của bảng bởi các lý vì bảo mật hoặc để lưu giữ các lên tiếng chỉ áp dụng đối với một tập hợp nhỏ vào bảng chính. khi khách hàng thực sự xác định được một mối quan lại hệ, thì cả nhì bảng phải có một trường phổ biến.

Tại sao phải tạo mối quan lại hệ bảng?

Bạn có thể tạo các mối quan liêu hệ bảng một cách rõ ràng bằng cách dùng cửa sổ Relationships hoặc bằng cách kéo một trường từ ngănField List. Access sẽ dùng mối quan hệ bảng để xác định cách nối các bảng Khi người mua hàng cần dùng chúng trong một đối tượng cơ sở dữ liệu. Có một số ngulặng nhân giải thích tại sao người tiêu dùng phải tạo các mối quan lại hệ bảng trcầu khi khách hàng tạo nên các đối tượng cơ sở dữ liệu khác nhỏng biểu mẫu, truy vấn và báo cáo.

Mối quan tiền hệ bảng truyền dữ liệu mang đến các thiết kế truy vấn vấn của bạn

Để làm việc với các bản ghi có nhiều bảng, khách hàng thường phải tạo một tróc nã vấn để nối các bảng. Truy vấn hoạt động bằng cách khớp các giá trị trong trường khóa chính trong bảng đầu với một trường khóa ngoạị ở bảng thứ hai. Ví dụ: để trả về các hàng theo đó sẽ liệt kê nói chung các solo hàng đến từng quý khách hàng, người mua hãy dựng một truy hỏi vấn để nối bảng Khách hàng với bảng Đơn hàng dựa vào trường ID Khách hàng. Trong cửa sổ Mối quan hệ giới tính, người dùng có thể xác định trường để nối một cách thủ công. Nhưng nếu bạn đã có một mối quan hệ đã xác định giữa các bảng, Access phải cung cấp đường nối mặc định, phối hợp mối quan liêu hệ bảng đã có sẵn. Ngoài ra, nếu người mua hàng dùng một trong số các trình chỉ dẫn truy vấn, Access phải dùng báo cáo nó thu thập được từ các mối quan lại hệ bảng quý khách đã xác định để cung cấp các lựa chọn lên tiếng cập nhật mang lại quý khách hàng và để nhập trcầu thiết đặt thuộc tính cùng với các quý hiếm mặc định thích hợp.

Mối quan tiền hệ bảng truyền dữ liệu đến các thiết kế biểu mẫu và báo cáo của bạn

khi người mua thiết kế một biểu mẫu tuyệt một báo cáo, Access dùng biết tin nó thu thập được từ các mối quan hệ bảng quý khách đã xác định để cung cấp các lựa chọn thông báo cập nhật mang lại người tiêu dùng và để nhập trcầu thiết để thuộc tính cùng với các quý hiếm mặc định thích hợp.

See more: Amazon - Download Total War Shogun 2 Việt Hóa Full

Mối quan lại hệ bảng là nền tảng theo đó người mua hàng có thể bắt buộc tính toàn diện tsi mê chiếu để giúp ngnạp năng lượng các bản ghi vô định vào cơ sở dữ liệu của quý khách hàng. Bản ghi vô định là một bản ghi có tyêu thích chiếu tới một bản ghi ko tồn tại— ví dụ: một bản ghi solo hàng tsay mê chiếu tới một bản ghi người mua không trường tồn.

Khi bạn thiết kế một cơ sở dữ liệu, người dùng hãy phân tách đọc tin thành các bảng, mỗi bảng có một khóa chính. Sau đó quý khách thêm các khóa ngoạị vào các bảng tương quan sẽ tmê mẩn chiếu tới các khóa chính đó. Cặp khóa ngoại-khóa chính này sẽ tạo nền tảng cho các mối quan hệ bảng và các tróc nã vấn nhiều bảng. Điều quan tiền trọng là các tđam mê chiếu của khóa ngoại-khóa chính này vẫn phải được đồng bộ hóa. Tính trọn vẹn tsi mê chiếu, phụ thuộc vào các mối quan liêu hệ bảng, sẽ giúp bảo đảm là các tsay mê chiếu tiếp tục được đồng bộ hóa.

Hiểu tính toàn vẹn tmê mẩn chiếu

Lúc quý khách hàng thiết kế một cơ sở dữ liệu, người mua hàng hãy phân chia lên tiếng cơ sở dữ liệu thành nhiều bảng theo chủ đề để giảm tgọi việc dư thừa dữ liệu. Sau đó người dùng hãy đưa ra cách để Access hợp dữ liệu lại bằng cách để các trường bình thường vào các bảng tương quan. Ví dụ: để thể hiện quan tiền hệ một đối nhiều quý khách hàng hãy mang một khóa chính từ bảng "một" và thêm nó ở dạng một trường bổ sung vào bảng "nhiều". Để hợp dữ liệu lại với nhau, Access sẽ đem cực hiếm vào bảng "nhiều" và tra cứu quý giá tương ứng trong bảng "một". Bằng cách này các quý hiếm trong bảng "nhiều" sẽ ttê mê chiếu các quý giá tương ứng trong bảng "một".

Giả sử quý khách hàng có quan tiền hệ một đối nhiều giữa bảng shop Vận tải Hàng hải và Đơn hàng và người mua hàng muốn xóa bỏ một Cửa Hàng chúng tôi Vận tải Hàng hải. Nếu cửa hàng vận tải hàng hải người mua muốn xóa bỏ có các đối chọi hàng vào bảng Đơn hàng, thì các solo hàng đó sẽ trở thành "mồ côi" Lúc quý khách xóa bỏ bản ghi của Shop chúng tôi Vận tải Hàng hải đó. Các đối kháng hàng vẫn sẽ chứa ID của cửa hàng vận tải hàng hải, tuy nhiên ID đó sẽ ko còn hợp lệ, vì bảng ghi nó tsi chiếu tới ko còn vĩnh cửu nữa.

Mục đích của tính trọn vẹn tđắm say chiếu là phải ngnạp năng lượng được các dòng mồ côi và giữ các tsay mê chiếu trong tình trạng đồng bộ hóa để tình huống giả định này không xảy ra.

Quý khách hàng triển khai tính toàn vẹn tsi chiếu bằng cách kích hoạt tính toàn diện vào quan hệ bảng. Lúc sẽ bắt buộc tính toàn vẹn ttê mê chiếu, Access sẽ không đồng ý bất kể làm việc như thế nào vi phạm tính toàn vẹn tsay đắm chiếu so với quan hệ bảng đó. Điều này có nghĩa là Access vẫn không đồng ý cả update làm biến hóa đích của tmê say chiếu lẫn hầu hết xóa sổ nhằm loại bỏ đích của tđắm đuối chiếu. Có thể là quý khách hàng có một nhu mong toàn cục hợp lý để núm đổi khóa chính đối với một công ty vận tải hàng hải có các đơn hàng trong bảng Đơn hàng. Trong ngôi trường vừa lòng này, những gì bạn phải là để cho Access tự động update tất cả các mặt hàng bị ảnh hưởng như thể một trong những phần của từng thao tác. Bằng từ thời điểm cách đây, Access sẽ bảo đảm là cập nhật được kết thúc rất đầy đủ để các đại lý tài liệu của người tiêu dùng không biến thành lâm vào cảnh tinh thần ko đồng bộ, với một số mặt hàng thì được cập nhật cùng một số thì ko. Vì lý bởi này Access sẽ hỗ trợ cho tùy chọnCascade Update Related Fields. lúc chúng ta buộc phải tính toàn vẹn tham mê chiếu và lựa chọn tùy chọnCascade Update Related Fields cùng sau đó cập nhật một khóa chủ yếu, Access sẽ tự động update toàn bộ các ngôi trường tmê say chiếu khóa chính.

Có thể người mua hàng có một nhu mong hợp lý để xóa bỏ một mặt hàng và toàn bộ phiên bản ghi liên quan— ví dụ, một phiên bản ghi Shop chúng tôi Vận tải Hàng hải với tất cả những giao dịch liên quan cho quý doanh nghiệp vận tải hàng hải đó. Vì nguyên nhân này, Access cung cấp tùy chọnCascade Delete Related Records. Lúc chúng ta buộc tính toàn vẹn tsay đắm chiếu với lựa chọn tùy chọnCascade Delete Related Recordsvới sau đó xóa bỏ một bản ghi ở phía khóa thiết yếu của mối quan liêu hệ, Access vẫn tự động hóa xóa bỏ tất cả các bản ghi tsi mê chiếu khóa bao gồm.

Xem mối quan hệ bảng

Để coi mối quan tiền hệ bảng, hãy bấmRelationshipsbên trên tabDatabase Tools. Cửa sổ Relationships sẽ mở và hiển thị mọi mối quan liêu hệ có sẵn. Nếu không có mối quan tiền hệ bảng nào được xác định và người tiêu dùng đang mở cửa sổ Mối quan hệ tình dục lần đầu tiên, Access sẽ nhắc khách hàng thêm bảng hoặc truy hỏi vấn vào cửa sổ này.

Msống cửa sổ Relationships

BấmFile, rồi bấmOpen.Chọn và mở các đại lý tài liệu.Trên tabDatabase Tools, vào nhómRelationships, bấmRelationships.Nếu cơ sở dữ liệu có chứa các mối quan lại hệ, thì hành lang cửa số Mối dục tình sẽ xuất hiện. Nếu cơ sở dữ liệu ko chứa bất kỳ mối quan lại hệ nào và quý khách hàng đang mở cửa sổ Mối quan hệ lần đầu, thì hộp thoạiShow Tablesẽ xuất hiện. BấmCloseđể đóng hộp thoại.Trên tabDesign, vào nhómRelationships, hãy bấmAll Relationships.Thao tác này sẽ hiển thị cục bộ các mối quan hệ đã xác định vào cơ sở dữ liệu của người mua hàng. Xin giữ ý là các bảng ẩn (bảng có vỏ hộp kiểmHiddentrong vỏ hộp thoạiProperties của bảng được chọn) và các mối quan hệ tình dục của bọn chúng sẽ ko được thể hiện trừ Khi người mua lựa chọn hộp kiểmShow Hidden Objectstrong hộp thoạiNavigation Options.

Một quan hệ giới tính bảng được thể hiện bởi một đường quan lại hệ nối giữa nhì bảng vào cửa sổ Quan hệ. Một mối quan liêu hệ không buộc tính trọn vẹn tsay mê chiếu sẽ xuất hiện ở dạng một đường mhình ảnh giữa các trường phổ biến để hỗ trợ mang đến mối quan liêu hệ. khi bạn chọn mối quan tiền hệ bằng cách bấm vào đường quan lại hệ, thì đường này sẽ dày lên để biểu thị là nó được chọn. Nếu bạn bắt buộc tính trọn vẹn tsay mê chiếu cho mối quan lại hệ này, thì đường này sẽ hiện nay dày hơn sinh sống từng đầu. Ngoài ra, số1sẽ xuất hiện trên phần dày của đường ở một phía của mối quan tiền hệ và biểu trưng vô cực () sẽ xuất hiện ở phần dày của đường ở phía cơ.

khi cửa sổ Relationships được kích hoạt, bạn có thể chọn các lệnh sau đây:

Trên tabDesign, vào nhómTools:

Edit RelationshipsMở vỏ hộp thoạiEdit Relationships. khi quý khách hàng chọn một đường quan tiền hệ, người mua hàng có thể bấmEdit Relationshipsđể cụ đổi quan hệ bảng. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể bnóng đúp vào đường quan lại hệ.Clear Layout Loại bỏ sự hiển thị của hầu hết các bảng và mối quan hệ trong cửa sổ Relationships. Lưu ý là lệnh này chỉ ẩn được các bảng và các mối quan liêu hệ— nó ko xóa bỏ được chúng.Relationships Report Tạo ra một báo cáo mà sẽ hiển thị các bảng và các mối quan liêu hệ vào cơ sở dữ liệu của người dùng. Báo cáo sẽ chỉ hiện các bảng và các quan liêu hệ ko bị ẩn vào cửa sổ Relationships.

Trên tabDesign, vào nhómRelationships:

Show TableMở hộp thoạiShow Tableđể các bạn có thể lựa chọn các bảng và những tầm nã vấn để xem trong hành lang cửa số Relationships.Hide TableẨn các bảng đã chọn trong cửa sổ Relationships.All Relationships Hiển thị vớ cả những quan hệ nam nữ và những bảng tương quan đối với bảng đã lựa chọn vào hành lang cửa số Relationships, trường hợp bọn chúng không được hiển thị.All Relationships Hiển thị nhiều loại các mối quan liêu hệ và bảng tương quan vào cơ sở dữ liệu vào hành lang cửa số Relationships. Lưu ý là sẽ không hiện tại được các bảng ẩn (những bảng có vỏ hộp kiểmHiddenđược lựa chọn sống vào hộp thoạiProperties của bảng) tương tự như mối quan hệ của chúng trừ Lúc người mua chọn Show Hidden Objects vào hộp thoại Navigation Options.

See more: Đồ Chơi Xe Máy Giá Sỉ Có Thể Bạn Chưa Biết, Tìm Nguồn Hàng Phụ Tùng Xe Máy Ở Đâu

CloseĐóng cửa sổ Relationships. Nếu quý khách đã thực hiện bất kỳ cụ đổi nào đối với bố trí của cửa sổ Relationships, thì quý khách hàng sẽ được yêu thương cầu là người mua hàng có muốn lưu các thay đổi đó hay là không.


Chuyên mục: Chia sẻ