Proshow producer không gõ được tiếng việt

Nhỏng các bạn cũng đã biết, ứng dụng Proshow Producer là 1 trong thành phầm của Photodex Corporation.

Mà Photodex Corporation là một trong những chủ thể tư nhân gồm trụ trực thuộc Texas, Hoa Kỳ. Vì vậy không tồn tại gì khó khăn phát âm Lúc phần mềm này sẽ không cung cấp bối cảnh Tiếng Việt. Và chắc chắn rằng là nó sẽ không cung cấp Tiếng Việt vày new bị knhì tử rồi