Phanh cơ và phanh đĩa

      31
tình hình cái vào ngày cuối tuần này em định tải xe, em đang định cưới một em wave S hoặc RS vì chưng kiểu dáng đồng ý được và phù hợp với túi chi phí của sinh viên như em cũng như điều kiện khiếp tế gia đình em