Những trò hay trên iphone

Với Thời gian sử dụng, bạn có thể đặt nấc có thể chấp nhận được và số lượng giới hạn cho việc sử dụng áp dụng, đặt lịch trình giờ đồng hồ nghỉ ngơi, v.v. Quý Khách hoàn toàn có thể biến hóa hoặc tắt bất kỳ setup như thế nào ngẫu nhiên cơ hội nào.

You watching: Những trò hay trên iphone


quý khách hàng có thể chặn các áp dụng với thông báo trong số những khoảng thời hạn khi chúng ta không muốn làm việc gần những vật dụng của chính bản thân mình.

Đi cho tới Cài đặt  > Thời gian áp dụng.

Chạm vào Bật Thời gian thực hiện, đụng vào Tiếp tục, kế tiếp va vào Đây là iPhone của mình.

Chạm vào Giờ ngủ, tiếp đến nhảy Giờ nghỉ ngơi.

Chọn Từng Ngày hoặc Tùy chỉnh ngày, tiếp nối đặt giờ bắt đầu với tiếng kết thúc.


Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt số lượng giới hạn thời gian cho 1 hạng mục vận dụng (ví dụ: Trò chơi hoặc Mạng làng hội) và cho các áp dụng đơn côi.

Đi tới Cài đặt  > Thời gian thực hiện.

Nếu chúng ta không nhảy Thời gian thực hiện, hãy đụng vào Bật Thời gian sử dụng, đụng vào Tiếp tục, kế tiếp đụng vào Đây là iPhone của mình.

Chạm vào Giới hạn vận dụng, tiếp nối đụng vào Thêm giới hạn.

Chọn một hoặc nhiều danh mục vận dụng.

Để đặt số lượng giới hạn cho những vận dụng trơ trọi, hãy chạm vào tên danh mục giúp xem tất cả các vận dụng trong danh mục đó, kế tiếp lựa chọn những ứng dụng mà bạn muốn số lượng giới hạn. Nếu bạn chọn nhiều hạng mục hoặc áp dụng, giới hạn thời hạn mà bạn đặt đã vận dụng cho toàn bộ chúng.

Chạm vào Tiếp theo, tiếp nối đặt khoảng thời hạn được phnghiền.

Để đặt khoảng thời hạn cho từng ngày một, hãy chạm vào Tùy chỉnh ngày, sau đó đặt các giới hạn cho những ngày cụ thể.

Để đặt số lượng giới hạn cho những áp dụng hoặc hạng mục khác, hãy đụng vào Chọn áp dụng, tiếp đến tái diễn bước 5.

Lúc các bạn hoàn toàn đặt những số lượng giới hạn, hãy va vào Thêm để quay trở lại screen Giới hạn vận dụng.

Để trong thời điểm tạm thời tắt tất cả những giới hạn vận dụng, hãy va vào Giới hạn ứng dụng trên màn hình hiển thị Giới hạn vận dụng. Để tạm thời tắt một số lượng giới hạn cho 1 hạng mục ví dụ, hãy chạm vào danh mục, kế tiếp chạm vào Giới hạn vận dụng. Để xóa số lượng giới hạn cho 1 danh mục, hãy chạm vào hạng mục, tiếp đến va vào Xóa số lượng giới hạn.


Đặt giới hạn liên lạc


quý khách hàng có thể ngăn liên lạc đến và đi – bao gồm cuộc Gọi điện thoại, cuộc điện thoại tư vấn FaceTime cùng lời nhắn – từ những liên hệ ví dụ trong iCloud, các lúc hoặc trong các khoảng chừng thời hạn nhất thiết.

See more: Cách Giúp Bạn Sử Dụng Google Fit Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?

Nếu các bạn chưa bật Danh bạ vào iCloud, hãy đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > iCloud, tiếp đến bật Danh bạ.

Đi tới Cài đặt  > Thời gian sử dụng.

Nếu bạn không bật Thời gian thực hiện, hãy chạm vào Bật Thời gian sử dụng, chạm vào Tiếp tục, kế tiếp va vào Đây là iPhone của mình.

Chạm vào Giới hạn liên lạc, sau đó thực hiện ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

Giới hạn liên hệ bất kỳ thời gian nào: Chạm vào Trong thời gian thực hiện, sau đó lựa chọn Chỉ danh bạ, Danh bạ và nhóm có ít nhất một contact hoặc Mọi người.

Giới hạn liên hệ vào giờ đồng hồ nghỉ: Chạm vào Trong giờ ngủ. Tùy chọn mà các bạn sẽ chọn mang đến Trong thời gian sử dụng đã được để ở phía trên. Quý Khách rất có thể biến đổi cài đặt này thành Liên hệ rõ ràng.

Nếu các bạn lựa chọn Liên hệ cụ thể thì hãy đụng vào Chọn từ bỏ danh bạ của mình hoặc Thêm liên hệ new nhằm chọn những người mà lại bạn muốn được cho phép liên lạc vào giờ ngủ.

Nếu một tín đồ hiện nay đang bị ngăn vị các setup Giới hạn liên lạc nỗ lực Hotline cho chính mình (bởi điện thoại thông minh hoặc FaceTime) hoặc nhắn tin nhắn cho bạn, liên hệ của họ sẽ không còn được thông qua.

Nếu các bạn nỗ lực hotline hoặc gửi tin nhắn nhắn mang lại một fan hiện nay hiện nay đang bị chặn vì chưng các cài đặt Giới hạn liên hệ, tên hoặc số của họ xuất hiện thêm bởi red color với 1 biểu tượng đồng hồ mèo và liên lạc của bạn sẽ không được thông qua. Nếu giới hạn chỉ áp dụng mang lại tiếng nghỉ ngơi, chúng ta nhận được một thông báo Giới hạn thời gian. Quý khách hàng hoàn toàn có thể liên tiếp liên hệ cùng với liên hệ đó lúc hết giờ ngủ.

Để liên tiếp liên hệ cùng với các liên hệ bị chặn do các cài đặt Giới hạn contact của người sử dụng, hãy đổi khác những setup bằng cách làm theo các bước ngơi nghỉ trên.


Chọn những áp dụng mà bạn có nhu cầu có thể chấp nhận được mọi lúc


quý khách hàng có thể chỉ định các ứng dụng nhưng bạn có nhu cầu có thể sử dụng bất kể thời điểm như thế nào (ví dụ: trong ngôi trường thích hợp khẩn cấp), trong cả vào giờ đồng hồ nghỉ ngơi.

Đi tới Cài đặt  > Thời gian thực hiện.

Nếu bạn không nhảy Thời gian sử dụng, hãy đụng vào Bật Thời gian sử dụng, đụng vào Tiếp tục, tiếp nối va vào Đây là iPhone của tớ.

Chạm vào Luôn có thể chấp nhận được, kế tiếp chạm vào

*
hoặc
*
ở bên cạnh vận dụng để thêm hoặc xóa ứng dụng kia ngoài list Ứng dụng được phép.


Đặt các số lượng giới hạn về câu chữ với quyền riêng rẽ tư


quý khách hàng có thể chặn văn bản ko phù hợp và đặt các số lượng giới hạn đối với nội dung thiết lập iTunes Store với App Store.

Đi cho tới Cài đặt  > Thời gian áp dụng.

Nếu chúng ta chưa nhảy Thời gian sử dụng, hãy đụng vào Bật Thời gian sử dụng, đụng vào Tiếp tục, tiếp đến va vào Đây là iPhone của tớ.

See more: Cách Khắc Phục Lỗi Idm Không Bắt Link Chrome, Firefox, Cốc Cốc Cốc


Để chia sẻ thiết đặt Thời gian thực hiện với báo cáo trên tất cả các sản phẩm công nghệ, đảm bảo rằng các bạn sẽ đăng nhập bởi cùng một ID xugame.biz và bật Chia sẻ trên các sản phẩm.


Chuyên mục: Chia sẻ