Một hành khách dùng dây chằng cao su

      36
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một du khách dùng dây cao su thiên nhiên treo một chiếc bố lô lên è cổ toa tàu, ngay bên trên một trục bánh xe của toa tầu. Trọng lượng của bố lô 16 (kg), thông số cứng của dây cao su 900 (N/m), chiều nhiều năm mỗi thanh ray là 12,5 (m), ở vị trí nối hai thanh ray bao gồm một khe nhỏ. Hỏi tàu chạy với tốc độ bao nhiêu thì cha lô giao động mạnh nhất?

A.

Bạn đang xem: Một hành khách dùng dây chằng cao su

13 m/s

B. 14 m/s

C. 15 m/s

D. 16 m/s


*

*


Một du khách dùng dây cao su đặc treo một chiếc cha lô lên è cổ toa tàu, ngay phía bên trên một trục bánh xe cộ của toa tàu. Khối lượng của tía lô 16 (kg), thông số cứng của dây cao su 900 (N/m), chiều nhiều năm mỗi thanh ray là 12,5 (m), ở chỗ nối hai thanh ray bao gồm một khe nhỏ. Hỏi tầu chạy với gia tốc bao nhiêu thì tía lô xê dịch mạnh nhất?

A. 13 (m/s).

B. 14 (m/s).

C. 15 (m/s).

D. 16 (m/s).


Cho một con lắc lò xo có độ cứng là k, trọng lượng vật m = 1 kg. Treo nhỏ lắc trên trần toa tàu nghỉ ngơi ngay phía trên trục bánh xe. Chiều nhiều năm thanh ray là L = 12,5 m. Tàu chạy với vận tốc 54 km/h thì bé lắc xấp xỉ mạnh nhất. Độ cứng của xoắn ốc là

A. 56,9 N/m

B. 100 N/m.

C. 736 N/m. 

D. 73,6 N/m.


Cho một nhỏ lắc lò xo có độ cứng là k, khối lượng vật m = 1kg. Treo con lắc trên è cổ toa tầu làm việc ngay phía trên trục bánh xe. Chiều dài thanh ray là L = 12,5m. Tàu chạy với gia tốc 54km/h thì con lắc xấp xỉ mạnh nhất. Độ cứng của xoắn ốc là:

A. 56,8N/m.

B. 100N/m.

C. 736N/m.

D. 73,6N/m.


Một hệ bao gồm hai lốc xoáy ghép nối tiếp có độ cứng thứu tự là k1 với k2 = 400 N/m một đầu lò xo lắp với thứ nặng dao động có cân nặng m = 2 kg, treo đầu còn sót lại của hệ lốc xoáy lên è cổ xe tàu lửa. Bé lắc bị kích động mỗi lúc bánh xe pháo của toa xe gặp gỡ chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Biết chiều lâu năm mỗi thanh ray là 12,5 (m). Biết đồ dùng dao động mạnh nhất lúc tàu đạt vận tốc 45 km/h. Mang π2 = 10. Quý hiếm k1 là

A. 100 N/m

B. 50 N/m

C. 200 N/m

D. 400 N/m


Một con lắc đơn có chiều nhiều năm dây treo 44 cm, được treo vào è một toa xe lửa. Con lắc bị kích thích dao động mỗi lúc bánh của toa xe chạm chán chỗ nối của mặt đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng những với tốc độ bằng từng nào thì biên độ của con lắc bự nhất. Cho thấy thêm chiều lâu năm mỗi thanh ray là 25,52 m. đem g = 9,8 m/s2.

Xem thêm: Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Chuyển Đổi Số Vì Sao Lại Cần? Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Thực Hiện Chuyển Đổi Số

A. 19,2 km/h.

B. 69 km/h.

C. 5932 m/s.

D. 1,91 km/h.


Một con lắc đối chọi có chiều dài l được treo vào toa tàu nghỉ ngơi ngay địa chỉ trên trục bánh xe. Chiều nhiều năm mỗi thanh ray là L = 12,5 m. Khi gia tốc đoàn tàu bởi 11,38 m/s thì con lắc xê dịch mạnh nhất. đến g = 10 m/s2. Chiều nhiều năm của con lắc solo là:

A. trăng tròn cm.

B. 30 cm.

C. 25 cm.

D. 32 cm.


Một bé lắc đơn dài 0,3 m được treo vào nai lưng của một toa xe lửa. Bé lắc bị kích động mỗi lúc bánh xe của toa xe chạm mặt chỗ nối nhau của các đoạn con đường ray. Biết chiều lâu năm mỗi thanh ray là 12,5 (m) và lấy tốc độ trọng trường 9,8 m/s2. Hỏi tàu chạy với tốc độ bao nhiêu thì biên độ của con lắc mập nhất?

A. 60 km/h

B. 11,4 km/h

C. 41 km/h

D. 12,5 km/h


Một bé lắc đơn có chiều dài 16cm được treo trong toa tàu làm việc ngay vị trí bên trên của trục bánh xe. Chiều dài của từng thanh ray là 12 m, lấy g = 10 m/s2, coi tàu chuyển động thẳng đều. Con lắc đã dao động mạnh mẽ nhất khi tốc độ của tàu là:

A. 15 m/s.

B. 1,5 cm/s.

C. 1,5 m/s.

D. 15 cm/s.


Một lò xo dịu một đầu lò xo đính thêm với đồ nặng xấp xỉ có trọng lượng m, treo đầu sót lại lò xo lên trần xe tàu lửa. Nhỏ lắc bị kích động mỗi một khi bánh xe pháo của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn mặt đường ray (các vị trí nối cách đều nhau). Bé lắc xấp xỉ mạnh nhất khi tàu có tốc độ v. Ví như tăng trọng lượng vật xê dịch của con lắc xoắn ốc thêm 0,45 kg thì con lắc dao động mạnh mẽ nhất khi tốc độ của tàu là 0,8v. Quý hiếm m là