Lỗi ntldr is missing press ctrl+alt+del to restart

Dear 500 bạn bè, Một ngày đẹp nhất zời, bản thân download lại Win bằng USB thế ra lỗi này:"NTLDR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart"Lên mạng search lỗi, thấy ngta bảo vị lỗi hỏng boot.Nhẹ nsản phẩm rút USB ra, sở hữu bằng ĐĨA (bởi nghĩ về bởi lỗi file boot win, cài đặt lại bằng đĩa sẽ hết)Sau lúc tải hoàn thành, căm USB vào chạy thử coi không còn lỗi không. Nhưng vẫn thế