Hướng dẫn giải bài tập automat

Bài tập cùng gợi ý giải cụ thể chăm đề giao động cơ trong các đề thi thử tất cả giải mã chi tiết tuyensinh247


You watching: Hướng dẫn giải bài tập automat

những bài tập cùng giải đáp giải chi tiết siêng đề xê dịch cơ trong số đề thi demo có giải mã cụ thể tuyensinh247 838 0
đề thi otomat cùng giải mã DHLTTB01 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP..HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- oOo ------- ĐỀ THI MẪU NĂM 2007 (A) Chulặng ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Môn Thi: Automata Thời gian làm cho bài: 90 phút  Câu 7 (2,5 đ): Cho I=a,b. Hãy xây đắp một automat hữu hạn M làm sao để cho gật đầu đồng ý ngôn từ L=(a n b 2 : n ≥ 0 Câu 9 (2,5 đ): Cho văn uống phạm sau đây: G= Với Phường. = S  aSb, S  λ ( với λ là ký kết hiệu cam kết từ bỏ rỗng ) a) Hãy cho thấy dạng thức của rất nhiều loại ký trường đoản cú thuộc ngữ điệu L(G). (0,5 điểm) b) Văn phạm G nằm trong nhiều loại văn uống phạm gì ? Câu 8 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) đồng ý ngữ điệu sau đây: L= a n b n+1 : n ≥ 1 Câu 6 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) gật đầu văn phạm sau đây: G= Với P = S  aSb, S  λ ( với λ là ký kết hiệu cam kết từ trống rỗng ) ------- không còn ------- GIẢI Câu 7 (2.5 đ): Automat hữu hạn M thế nào cho đồng ý ngôn từ L=(a n b 2 : n ≥ 0 là: M = (Q, Σ , δ , q 0 , F) Với : Q = q 0 , q 1 , q 2 , q 3 ; Σ = a,b ; F = q 2 δ( q 0 , a) = q 0 δ( q 0 , b) = q 1 δ( q 1 , a) = q 3 δ( q 1 , b) = q 2 δ( q 2 , a) = q 3 δ( q 2 , b) = q 3 δ( q 3 , a) = q 3 δ( q 3 , b) = q 3 Câu 9 (2.5 đ): Cho vnạp năng lượng phạm sau đây: G= q 0 q 1 q 3 q 2 a b a,b b a a,b DHLTTB01 Với P..

See more: Cách Combo Đấu Trường Thú - Tổng Hợp Clip Hướng Dẫn Combo Đấu Trường Thú 2See more: Tải Gta: Vice City Apk Mod (Vô Hạn Tiền, Máu, God Mode) Cho Android

= S  aSb, S  λ ( với λ là cam kết hiệu ký kết từ bỏ rỗng ) a) Đặt w ε a,b* , lúc kia tự P ta có: S  aSa  aaSbb  a 3 S b 3  …  a n S b n Thế S  λ vào ta được dạng thức của mẫu ký kết trường đoản cú trực thuộc L(G) là a n S b n : n ≥ 0 b) Văn uống phạm G thuộc một số loại vnạp năng lượng phạm đường tính ( hoặc văn phạm phi ngữ cảnh) Câu 8 (2.5 đ ): Automat đẩy ngược ( pushdown automaton) gật đầu đồng ý ngôn từ L= a n b n+1 : n ≥ 1 là: M = (Q, Σ , Γ , δ , q 0 , z , F) Với : δ( q 0 , a , z ) = ( q 0 ,az) , δ( q 0 , a , a ) = ( q 0 ,aa) , δ( q 0 , λ , a ) = ( q 1 ,a) , δ( q 1 , b , a ) = ( q 1 , λ) , δ( q 1 , b , z ) = ( q 1 , λ) , δ( q 1 , λ , z ) = ( q f ,z) , Q = q 0 , q 1 , q f ; Σ = a,b ; Γ= a,z ; F = q f Câu 10 (2.5 đ): Xây dựng một automat đẩy ngược ( pushdown automata) đồng ý ngôn ngữ sau đây: L = ww R : w ε a,b* cùng với w R là sự hòn đảo ngược của mẫu cam kết tự w tập cam kết trường đoản cú của ngữ điệu là a,b Giải : Automat đẩy ngược ( pushdown automata) gật đầu ngôn từ L = ww R : w ε a,b* là: M = (Q, Σ , Γ , δ , q 0 , z , F) Với : δ( q 0 , a , z ) = ( q 0 ,az) , δ( q 0 , a , a ) = ( q 0 ,aa) , δ( q 0 , a , b ) = ( q 0 ,ab) , δ( q 0 , b , a ) = ( q 0 ,ba) , δ( q 0 , b , b ) = ( q 0 ,bb) , δ( q 0 , b , z ) = ( q 0 ,bz) , δ( q 0 , λ , a ) = ( q 1 ,a) , δ( q 0 , λ , b ) = ( q 1 ,b) , δ( q 1 , a , a ) = ( q 1 , λ), δ( q 1 , b , b ) = ( q 1 , λ), δ( q 1 , λ , z ) = ( q f ,z) , Q = q 0 , q 1 , q f ; Σ = a,b ; Γ= a,b,z ; F = q f  Ghi chú: . Ký tên: Trang: 2/2 . 0 , λ , a ) = ( q 1 ,a) , δ( q 0 , λ , b ) = ( q 1 ,b) , δ( q 1 , a , a ) = ( q 1 , λ), δ( q 1 , b , b ) = ( q 1 , λ), δ( q 1 , λ , z ) = {( q. = ( q 1 ,a) , δ( q 1 , b , a ) = ( q 1 , λ) , δ( q 1 , b , z ) = ( q 1 , λ) , δ( q 1 , λ , z ) = ( q f ,z) , Q = q 0 , q 1 , q f ; Σ = a,b