Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Sách xuất bản của Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Máy điện 1. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật năng lượng điện dịch. NXB Giáo dục. Hà nội. 1958. 288 trang

Máy năng lượng điện 2. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật năng lượng điện dịch. NXB Giáo dục đào tạo. Hà nội. 1958

Thiết kế vật dụng điện.quý khách hàng sẽ xem: Giáo trình sản phẩm công nghệ năng lượng điện ĐH bách khoa hà nội

Bùi Tiến Chiển, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu. NXB ĐHBK Hà Nội. 1964. 263 trang

những bài tập thứ điện.

You watching: Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

BM Kỹ thuật năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1964. 169 trang

các bài tập luyện nhiều năm Kỹ thuật điện.Phạm Đức Gia, Phan Tử Trúc.NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1964. 178 trang

Thiết kế sản phẩm công nghệ điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK HN. 1964. 204 trang

Thiết kế máy điện.Đặng Vnạp năng lượng Đào, Trần Thức. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1964. 326 trang

Thiết kế sản phẩm điện không nhất quán.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK Hà Nội. 1967. 89 trang

Kỹ thuật năng lượng điện đại cương.Đặng Vnạp năng lượng Đào, Phan Ngọc Bích. NXB ĐHBK Hà Nội. 1967. 367 trang

Thiết kế sản phẩm biến hóa áp.Bm Máy điện-Khí gắng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1967. 307 trang

Tính toán thù nâm châm điện.Bm Máy điện-Khí rứa điện. NXB ĐHBK HN. 1969. 134 trang

Thiết kế máy ngắt cao áp.Bm Máy điện-Khí thế năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1969. 264 trang

Kỹ thuật năng lượng điện.Đặng Văn Đào, Lương Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Đường. NXB ĐH với THcông nhân. 1969.365 trang

Giáo trình Máy điện. Vũ Gia Hanh. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1969

Giáo trình Máy năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nắm điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1969; 1971; 1986. 310 trang

Máy điện. Dùng đến SV trên chức. Bm Máy điện-Khí vắt năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1970. 312 trang

Công nghệ sản xuất Máy điện-Khí cầm năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí cố gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1970. 204 trang

Trung tâm kim chỉ nan dụng cụ năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí chũm điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1970. 299 trang

Khí cầm năng lượng điện hạ áp.Bm Máy điện-Khí cố kỉnh điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1972. 254 trang

Khí rứa điện cao thế.Bm Máy điện-Khí cầm cố điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1973. 281 trang

Công nghệ chế tạo quy định năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1973. 451 trang

Kỹ thuật điện.Đặng Văn uống Đào. NXB ĐHBK HN. 1974. 257 trang

Khí nạm điện. Bm Máy điện-Khí chũm điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1975. 272 trang

Công nghệ chế tạo trang bị đổi thay áp.Bm Máy điện-Khí cố năng lượng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1975. 219 trang

Giáo trình thứ điện nhỏ dại.Dương Đình Vnạp năng lượng. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1976. 269 trang

Giáo trình Khí thế năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nắm điện. NXB ĐHBK HN. 1978

Phần tử tự động. Nguyễn Tiến Tôn, Phạm Văn uống Chới. Bm Máy điện-Khí cố gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1980. 283 trang

Giáo trình thiết kế vật dụng điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1980. 422 trang

Sổ tay thợ cuốn nắn dây lắp thêm năng lượng điện. A.S. Kokorep.

See more: Nâng Cấp Card Màn Hình Laptop Được Không? Cách Nâng Cấp Card Màn Hình Laptop

Phan Hoài Bắc. NXB Công nhân chuyên môn.

1983. 303 trang

Thiết kế trang bị biến áp năng lượng điện lực.Phan Tử Trúc. NXB ĐHBK HN. 1985. 230 trang

Giáo trình chế độ điện.Bm Máy điện-Khí chũm năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1985. 256 trang

Máy điện. Bm Máy điện-Khí rứa năng lượng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1986. 416 trang

Phương thơm pháp xác minh với khắc chế gần như lỗi lỗi vào Máy điện. Phan Đoài Bắc, Nguyễn Đức Sỹ. NXB Công nhân chuyên môn. 1986

Thiết kế phương pháp điện. Bm Máy điện-Khí cố gắng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1987.

Thiết kế mức sử dụng năng lượng điện hạ áp. BM Thiết bị điện. NXB ĐHBK HN. 1987. 329 trang

Kỹ thuật năng lượng điện. Phần bài bác tập.Đặng Văn Đào. Lê Văn Doanh. NXB Khoa học cùng kỹ thuật. Hà nội. 1991; 1993. 172 trang.


*

Kỹ thuật điện.Đặng Văn uống Đào. Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Giáo dục đào tạo. 1992; 1995; 1997; 1999; 2000; 2001; 2002; 2006. 188 trang

Máy năng lượng điện 1. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thụ. NXB Khoa học tập với chuyên môn. Hà nội. 1992;1995. 364 trang.


*

Máy năng lượng điện 2. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thụ. NXB Khoa học và nghệ thuật. Hà nội. 1993. 246 trang.


*

Máy năng lượng điện 3. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Trúc. NXB Khoa học tập với kỹ thuật. Hà nội. 1992; 1995. 436 trang.

Động cơ ko nhất quán 3 trộn, 1 pha hiệu suất nhỏ. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học tập với chuyên môn. Hà nội. 1993; 2002. 291 trang.


*

Điện tử hiệu suất cùng điều khiển hộp động cơ năng lượng điện. Cyril Lander.Lê Văn uống Doanh. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà nội. 1993; 1997. 490 trang.


*

101 thuật toán cùng công tác Pascal.Lê Văn Doanh. Trần Khắc Tuấn. NXB Khoa học với kỹ thuật. Hà nội. 1993; 1995; 1996; 2000. 267 trang.


Kỹ thuật vi điều khiển và tinh chỉnh.Lê Văn uống Doanh, Phạm Khắc Chương. NXB Khoa học tập với nghệ thuật. Hà nội. 1998. 306 trang.

Từ điển Kỹ thuật điện-điện tử-Viễn Thông Anh –Việt-Pháp-Đức.Lê Vnạp năng lượng Doanh, ......... NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1998. 383 trang.

Giáo trình đồ vật điện. Tập 1. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thú. Nguyễn Văn uống Sáu. Trường Đại học tập Bách khoa Hà nội. 1998. 216 trang.

Giáo trình máy điện. Tập 2. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thú. Nguyễn Văn Sáu. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. 1998. 267 trang.

See more: Download Microsoft Office Full Crack For Mac Free, Microsoft Office 2010 Mac Download Crack


Máy điện. Tập 1.Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Trúc. Nguyễn Văn uống Sáu. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1998; 2003; 2005; 2006. 336 trang.


Chuyên mục: Chia sẻ