Công thức tính diện tích xung quanh

Công thức tính diện tích S bao quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là phần đa kiến thức đã có được học tập trường đoản cú thời trung học. Đây là đa số kiến thức và kỹ năng quan trọng đặc biệt áp dụng được vào thực tiễn cuộc sống nhỏng tính diện tích loại vỏ hộp, dòng thùng xốp để đựng đồ,… Bài viết này đã giới thiệu không thiếu cho chính mình các cách làm tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

You watching: Công thức tính diện tích xung quanh


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt các là các hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 khía cạnh, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai phương diện đối lập nhau được xem là nhị dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các phương diện sót lại Điện thoại tư vấn là khía cạnh bên.


*

2. Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S 4 khía cạnh bên của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi dưới đáy cùng độ cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích S bao phủ của hình hộp chữ nhật, biết chiều lâu năm đôi mươi m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 phương diện còn sót lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

See more: Dự Án - Sherlock Holmes: The Devil'S Daughter

*

Ví dụ: Một loại thùng hình chữ nhật bao gồm độ cao là 3 centimet, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian nhưng mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bởi tích của diện tích S lòng cùng chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 9 cm, chiều rộng lớn 5 centimet cùng chiều cao 6 centimet.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời chúng ta tham khảo bài xích viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật có ví dụ khá đầy đủ, chi tiết.

4. Công thức tính mặt đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ dài cân nhau.

*

Trong đó:

D: con đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 10centimet, chiều rộng 6cm và chiều cao 15cm.

See more: Simcity: Complete Edition With Cites Of Tomorrow Incl 2014 Razor

*


Hy vọng rằng cùng với rất nhiều phương pháp tính diện tích bao phủ, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đã quan sát và theo dõi.

Từ khóa kiếm tìm kiếm:

diện tích S bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S bao quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích S bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S xung quanhbí quyết tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S toàn phầnbí quyết tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích S xung quanhcông thức diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích S toàn phầndiện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnhy vọng tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhậtdiện tích S xung quanh hình hộpphương pháp diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích bao phủ và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích S bao phủ diện tích S toàn phầndiện tích S bao bọc của hình chữ nhậtcách tính diện tích S hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích S bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộpước ao tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích bao phủ hình chữ nhậtdiện tích S bao quanh là gìmong muốn tính diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S bao quanh hình chữ nhậtdiện tích S toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinch hop chu nhatcách làm tính diện tích xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtbí quyết tính dt bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích xung quanhdiện tích S bao quanh diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật


Chuyên mục: Chia sẻ