Chuyển đổi số doanh nghiệp

      46

(Chinhphu.vn) - Bộ thông tin và media đã phê trông nom Đề án khẳng định Chỉ số đánh giá mức độ biến hóa số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cung cấp độ.


*
Doanh nghiệp được Bộ TT&TT cấpChứngnhận mức độ chuyển đổi số sẽ được sử dụng Chứng nhận nàyđểquảng cáo thương hiệu với đăng ký tham giacácchươngtrình chuyển đổi số doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm những doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sale thuộc mọi thành phần ghê tế,trongtất cả những ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quymôkhác nhau (siêu nhỏ,nhỏ, vừa, lớn).

Bạn đang xem: Chuyển đổi số doanh nghiệp


Việc phát hành và triển khai áp dụng Bộ Chỉsố chuyểnđổisố doanh nghiệp gồm 3 Chỉ số áp dụngcho3 loại doanh nghiệp phân theoquymô như sau:

1. Chỉ số đánh giá chỉ mức độchuyểnđổi số doanh nghiệpnhỏvà vừa, áp dụngchocác doanh nghiệpvừa, nhỏ,siêunhỏ, hợp tácxã, cơ sở sản xuất ghê doanh;

2. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn, áp dụngchocác doanh nghiệp lớn độc lập, khôngtổchức theomôhìnhcôngty mẹ - công ty con;

3. Chỉsố đánh giá mức độ chuyển đổisốtậpđoàn, tổng công ty, áp dụngchocác tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theomôhình doanh nghiệp mẹ - côngtycon.

Về cấu trúcBộ chỉsố đánh giá bán mức độ chuyểnđổisố doanh nghiệp, Quyết định quy định, cả 3Chỉsố đánhgiámức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ cùng vừa, doanh nghiệp lớn với tập đoàn, tổng doanh nghiệp đều đượccấutrúc theo 6 trụ cột (pillar) gồm: Trải nghiệm số mang đến khách hàng; chiến lược; hạ tầng cùng công nghệ số; vận hành; chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu vàtàisản thông tin.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Mysql Server Has Gone Away ” Trên Wordpress, Cách Sửa Lỗi “#2006 : Mysql Server Has Gone Away”

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Mức độ chuyểnđổisố của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể như sau:

a)Mức 0-Chưa chuyển đổi số:Doanh nghiệp hầu như chưa tất cả hoạt động làm sao hoặc có nhưng ko đáng kể các hoạt động chuyển đổi số;

b) Mức1- Khởi động:Doanh nghiệp đã bao gồm một số hoạt độngởmức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp;

c) Mức 2-Bắt đầu:Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan lại trọng của chuyển đổi sốtheocác trụ cột với bắt đầu có những hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích vào hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của kháchhàng;

d) Mức 3 - Hình thành:Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơbảnđược hình thành theo những trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích cùng hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu có mặt doanh nghiệp số;

đ) Mức 4 - Nâng cao:Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nềntảngsố, công nghệ số, dữ liệu số góp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng trải nghiệm khách hàng. Doanhnghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinhdoanh chính dựa bên trên nền tảng số và dữ liệu số;

e) Mức 5-Dẫndắt:Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận trả thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức gớm doanh, tế bào hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp bao gồm khảnăngdẫn dắt chuyểnđổisố, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá bán mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp với đánhgiácủa tư vấn độc lập hoặc đánh giá của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT tất cả thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệpđãđược Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ đượccấpChứngnhận mức độ chuyển đổi số với được sử dụng Chứng nhận nàyđểquảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham giacácchươngtrình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quannhànước.