Cách tính subnet mask

      60
Home » Tài Liệu kỹ thuật » System và networking » Subnet mask là gì? giải pháp thức hoạt động của Subnet mask

Mọi thiết bị đầy đủ có địa chỉ IP với nhị phần: host/client address cùng network address. Địa chỉ IP được cấu hình bởi server DHCP hoặc được cấu hình thủ công (địa chỉ IP tĩnh). Subnet mask phân chia địa chỉ cửa hàng IP thành host address với network address, từ bỏ đó xác minh phần như thế nào của add IP thuộc về thiết bị và phần nào thuộc về mạng.

Bạn đang xem: Cách tính subnet mask


Subnet mask là gì?

*
*

Subnetting chất nhận được che cất sự phức hợp của mạng và giảm lưu lượng mạng bằng phương pháp thêm subnet nhưng mà không thêm số mạng mới. Khi một số mạng duy nhất buộc phải được áp dụng trên các phân đoạn của mạng cục bộ (LAN), subnetting thực sự buộc phải thiết.

Các lợi ích của subnetting bao gồm:

Giảm cân nặng broadcast và vì vậy giảm giữ lượng mạngCho phép làm việc tại nhàCho phép những tổ chức quá qua những ràng buộc mạng LAN chẳng hạn như số lượng host về tối đa

Địa chỉ mạng

Network Prefix tân tiến tiêu chuẩn (được sử dụng cho tất cả IPv6 và IPv4) là cam kết hiệu Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Địa chỉ IPv4 được biểu lộ trong ký kết hiệu CIDR được điện thoại tư vấn là network mask và chúng chỉ định và hướng dẫn số bit vào prefix cho địa chỉ cửa hàng sau vết phân tách bóc (/). Đây là định dạng dựa trên tiêu chuẩn chỉnh duy nhất trong IPv6 để biểu thị các tiền tố mạng hoặc định tuyến.

Từ lúc CIDR ra đời, nhằm gán showroom IP cho giao diện mạng, tất cả hai tham số: subnet mask và địa chỉ. Subnetting làm tăng độ phức tạp của bài toán định tuyến, do phải bao gồm một entry riêng trong những bảng của router được kết nối để đại diện cho mỗi subnet được kết nối cục bộ.

Làm nắm nào để phân tách Subnet

Để làm rõ hơn về tư tưởng subnet, hãy tưởng tượng một mạng bao gồm tổng số 256 showroom (mạng Class C). Một trong các những địa chỉ cửa hàng này được áp dụng để xác định showroom mạng và một địa chỉ cửa hàng khác được sử dụng để xác định add broadcast trên mạng. Bởi vì đó, chúng ta còn lại 254 add có sẵn để dùng cho các host.

Xem thêm: Giao Thức Telnet Là Gì ? Tổng Hợp Về Telnet, Các Lệnh Telnet Cần Biết

Nếu bọn họ lấy tất cả các showroom này cùng chia hầu như chúng thành 8 subnet (mạng con) khác nhau, bọn họ vẫn giữ lại tổng số showroom ban đầu, nhưng bây chừ chúng ta đã phân tách chúng thành 8 mạng bé với 32 showroom trong mỗi mạng. Mỗi subnet mới cần cung cấp 2 địa chỉ cho subnet và showroom broadcast bên phía trong subnet.

Kết quả là cuối cùng chúng ta có 8 subnet, mỗi mạng thiết lập 30 địa chỉ cửa hàng subnet tất cả sẵn cho những host. Bạn cũng có thể thấy rằng tổng thể lượng địa chỉ host bị bớt (240 thay do 254) mà lại việc quản lý không gian địa chỉ cửa hàng tốt rộng trở yêu cầu hiệu quả.

Tính Subnet mask

Sẽ khôn xiết hữu ích nếu bạn biết phương pháp tính subnet mask của mình. Chia add Class C bằng phương thức nhị phân bằng cách làm theo tư bước sau:

Chuyển trở qua hệ nhị phân.Tính add tập hợp con (subset).Tìm phạm vi của host.Tính tổng cộng tập hợp nhỏ (subset) và host trên mỗi subnet.

Chúng ta sẽ sử dụng địa chỉ cửa hàng Class C, lấy 5 bit sóng ngắn từ trường Host để phân tách subnet (mạng con) và giữ lại 3 bit để khẳng định các sever như trong hình một bên dưới. Có sẵn 5 bit để xác minh subnet bao gồm nghĩa là chúng ta cũng có thể có buổi tối đa 32 (2 ^ 5) subnet không giống nhau.

Cần xem xét rằng trước đó không có thể chấp nhận được sử dụng subnet zero (00000 —) và all-ones subnet (11111 —). Điều này sẽ không đúng đối với cách tính hiện nay. Nhắc từ bản phát hành ứng dụng iOS 12.0 của Cisco, toàn bộ không gian địa chỉ bao gồm tất cả các subnet có thể được được cho phép tính toán một bí quyết rõ ràng.