Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

      37
Câu hỏi: những xe đi theo phía mũi tên, xe cộ nào vi phạm luật quy tắc giao thông?
*

A. Xe pháo con.

B. Xe tải.

C. Xe con, xe pháo tải.


- lí giải giải

Mẹo giải sa hình các loại này, hỏi xe cộ NÀO VI PHẠM thì chọn giải đáp KHÔNG CÓ XE bé chọn là chắc chắn rằng đúng.