Anh Ngữ Sinh Động

Home/Conversation Basic/Dynamic English/Through Conversation/Anh Ngữ Sinch Động Bài 10 | Dynamic English 10
*
Đây là lịch trình Anh Ngữ Sinc Động New Dynamic English, bài thiết bị 10. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài bác này, trước tiên, quí vị nghe Gary Engleton trả lời thắc mắc “Ở Mỹ, tốt hơn phải nghỉ ngơi nguyên ổn một chỗ với cùng 1 ssinh sống xuất xắc đề nghị thay đổi địa điểm làm?” .Sau kia quí vị nghe một tổ nhân viên tmùi hương mại vào một trong những buổi đào tạo và giảng dạy. Họ biểu thị trách rưới nhiệm của họ.TOPhường. EXECUTIVE:
nhân viên cấp dưới cai quản trị thời thượng tại một hãng sản xuất tuyệt chủ thể.

Bạn đang xem: Anh ngữ sinh động

CORPORATION: tổ-hợp cửa hàng.KEEPhường YOUR SKILLS UP.. TO DATE : trau giồi khả năng mang lại phù hợp với đà tiến triển.OUT OF DATE: cũ, lạc hậu.UPhường TO DATE: đúng theo thời, kịp đà tiến triển.FIELD: ngành, địa phân tử chuyên môn của chính bản thân mình.BUILD UPhường YOUR NETWORK: giữ liên hệ nghiêm ngặt với bạn bè và fan thân quen. (Còn team chữ nữa là STAY IN CLOSE CONTACT)ASK FOR ADVICE : nhờ ai mang lại lời khuim.OFFER ADVICE : khuyên ổn ai

CUT 1

Eliz: Hello, again. We’re here with Gary Engleton, our business language expert. We have an e-mail question for you, Gary. The question is,”In the United States, is it better to stay with one company or to change jobs?Gary: If you want to lớn be an important executive in a large corporation, it is probably better to lớn change companies at least once or twice. Large corporations hire at least half of their top executives from outside the company.You should try to lớn stay at each job for at least a year, however. Otherwise, it will look bad.Eliz: Here’s another e-mail question: “What should I vì chưng if I want lớn change jobs?”Gary: Well, the most important thing is to keep your skills up lớn date. This is especially important if you aren’t young anymore. It is unfortunate, but some employers may think that your knowledge is out of date. Take college classes in your field at night or on weekends or even on the Internet.Eliz: Do you have any other advice?Gary: Yes, stay in cthua thảm tương tác with everyone you know in other companies. Send them friendly e-mails & cards. Ask them for advice và offer yours. Build up your network.This network will be useful if you need their help to move khổng lồ their company someday.Eliz: Thank you, Gary. Let’s take a break.

Vietnamese explanation

Sentence Completion: Lúc nghe giờ đồng hồ chuông, điền vào khu vực trống bởi một chữ đang học tập để câu bao gồm đầy đủ chân thành và ý nghĩa. Sau kia lập lại câu vừa nghe.

CUT 2

Eliz: A person in top management in a company is called______.(ding)(pause for answer)Eliz: an executive sầu. The person is called an executive.(short pause)Eliz: Try lớn stay at each job for at least______.(ding)(pause for answer)Eliz: a year. Try lớn stay at each job for at least a year.(short pause)Eliz: If you want khổng lồ get a new job, it is important to lớn keep your skills _____.(ding)(Pause for answer)Eliz: Up to lớn date. Keep your skills up khổng lồ date.

Vietnamese explanation

Trong phần cho tới, người huấn luyện và giảng dạy xin mọi người tự trình làng bản thân làm sinh sống thương hiệu như thế nào, và thao tác làm việc gì. Họ học phương pháp biểu lộ trách nhiệm của mình.CULTURAL DIFFERENCES : khác biệt văn uống hoá.CULTURAL SENTISIVITY: sự ý thức, phát âm biết về văn hóa của chủng tộc khác.ACCOUNTANTS : kế toán thù viên.TAX DOCUMENTS : tư liệu về thuế vụ.SALES PERSONNEL : phòng nhân viên lo về các nhân viên mãi vụ.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Đăng Ký Thẻ Sim 5G Mobifone, Lỗi Đăng Kí Thẻ Sim

INVENTORY : kiểm kê gia sản, vật tư, thành phầm của hãng. I TRAIN EXECUTIVES TO UNDERStòa án CULTURAL DIFFERENCES IN THE WORKPLACE : Tôi đào tạo và huấn luyện cho các nhân viên quản ngại trị thời thượng đọc về khác biệt văn hóa trên chỗ thao tác làm việc.SENSITIVE (adj.): tế-nhị, khôn khéo, không làm mất đi lòng fan khácACME: thương hiệu thương hiệu. Danh từ bỏ “acme” Tức là “cực điểm, điểm tối đa.”VCR: sản phẩm công nghệ thâu cùng phát băng hình đoạn phim, VCR viết tắt ở chữ Clip cartridge recorder.THAT SORT OF THING: phần đông thành phầm tương tự như như thế.

CUT 3

Eliz: Today’s Business Dialog is about describing your job responsibilities. Sometimes it’s necessary lớn describe what you bởi vì at your job. Let’s listen to a group of business people at a training session. The trainer asks them lớn introduce themselves.Trainer: Okay. Before we get started, let’s go around the table & introduce ourselves. My name is Rachel Jones & I’m a cultural sensitivity trainer. I train executives lớn understvà cultural differences in the workplace. How about you, Dan?Alvarez: My name is Dan Alvarez. I’m an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large và small businesses.Walters: I’m Janine Walters. I’m a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.Potowski: My name is George Potowski. I’m general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radgame ios, that sort of thing. I’m in charge of the sales personnel, & I make sure that our inventory is up khổng lồ date.Trainer: Thank you for those introductions.

Vietnamese explanation

Bây giờ mang đến phần thực tập chú ý về phần vụ (Focus on functions). Mô tả trách rưới vụ các bước mình – describing job responsibilities.HANDLE: lo, chịu đựng trách nát nhiệm về.I handle sales: tôi lo về mãi vụ.UPhường TO DATE: update hóa; đúng mực.Quí vị nghe một đội chữ rồi lập lại cả câu thể hiện trách vụ của các bước.

CUT 4

Eliz: Now let’s focus on how to describe your job responsibiliies. Eliz: I handle sales.(pause)Eliz: I handle sales for the Northeastern United States.(pause for repeat)Eliz: I prepare tax documents.(pause)Eliz: I prepare tax documents for large & small businesses.(Pause for repeat)Eliz: I’m in charge of the sales personnel.(pause)Eliz: I’m in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up lớn date.(pause for repeat)

Vietnamese explanation

Sau đây là phần truyền tai nhau góp của Gary – Gary’s Tips – trong số đó quí vị nghe Gary chỉ bí quyết nói vắn tắt một hai câu bộc lộ trách vụ vào công việc của mình, tức thị nói mình làm những gì. Hãy nghe đa số nhóm chữ nlỗi,”I train,” (“tôi huấn luyện”) và “I prepare,” nhỏng trong câu: I PREPARE TAX = tôi knhì thuế.

CUT 5

Eliz: Welcome baông chồng. It’s time for Gary’s Tips. What’s your topics for today, Gary?Gary: Today I’ll be talking about describing your job responsibilities. In many situations, you need to lớn describe what you do in your job. In a job interview, for example, you need to be able khổng lồ state two or three of your main responsibilities.And when you meet other business people at a meeting, a trade show, or even at a buổi tiệc nhỏ, they may ask what you do in your job.You should be able lớn describe what you vày in one or two sentences. Think of a clear way khổng lồ describe what you vì.Let’s listen again lớn part of the Business Dialog. Listen for the expressions “I train,” and “I prepare.”Trainer: My name is Rachel Jones và I’m a cultural sensitivity trainer. I train executives khổng lồ understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?Alvarez: My name is Dan Alvarez. I’m an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.Gary: Let’s listen to lớn some more of the Business Dialog. This time, listen to lớn the phrases, “I handle,” và “I’m in charge of.”Walters: I’m Janine Walters. I’m a sales representative sầu for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.Protowski: My name is George Potowski. I’m general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radquả táo, that sort of thing. I’m in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to lớn date.Gary: We just heard people describing what they vì chưng in their jobs. Try writing down what you vị in your work. Then think of one or two sentences that clearly describe what you vì and practice saying them. Well, that’s all we have time for today. I hope today’s tips were helpful!Eliz: Thanks, Gary.

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học kết thúc bài bác số 10 vào lịch trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm vhành khất chào mừng quí vị thính mang và xin hứa gặp lại trong bài học kinh nghiệm tiếp đến.